Lenka Novosedlíková, Matej Sloboda, Eva hrušková

Critical Band

Projekt music unlimited 2019 (workshop)

Najbližšie:

Pozri program na budúci mesiac.

Koncert je vyústením workshopu zameraného na súčasnú hudbu, hudbu amerického skladateľa Jamesa Tenneyho a prednáškach so študentami Konzervatórií a VŠMU v Bratislave.

Dramaturigia koncertu:

  1. Novosedlíková/M. Sloboda – patterns, symbols – elektronická skladba s videom
  2. Tenney – Harmonium 7  – Critical Band + študenti Konzervatória a VŠMU
  3. Feldman – Why patterns? – Trio Critical Band

Poslucháči škôl (Konzervatóriá a vysoké umelecké školy) majú vďaka projektu music unlimited – hudba bez hraníc možnosť aktívne sa zúčastniť prednášok o estetike hudby po roku 1945 so zameraním sa na estetiku mimoeurópskej hudby, aktuálnych trendov tvorby súčasnej elektro-akustickej hudby a následné naštudovanie vybraného diela skladateľa svetového významu Jamesa Tenneyho – Harmonium VII. Zámerom zvolených diel je poukázať aj na iné formotvorné hudobné myslenie, ktoré nie je postavené na hegelovskom princípe „téza-antitéza-syntéza“; na odlišnú prácu s rytmom, opakovaním hudobnej myšlienky a využívaním odlišnej harmonickej reči.

 Vo vybraných mestách s aktívnym študentským hudobným ruchom (Banská Bystrica, Bratislava) vznikne trojdňová platforma zostavená z prednášok, nácvikoch diel, diskusií o estetike súčasnej hudby a výsledným spoločným verejným vystúpením všetkých participujúcich mimo školského prostredia. Súčasťou verejného vystúpenia bude okrem spoločne naštudovanej skladby Jamesa Tenneyho – Harmonium VII participujúcimi študentmi aj vytvorenie novej multimediálnej skladby v kolaborácii skladateľov Lenky Novosedlíkovej, Mateja Slobodu a osloveného vizuálneho umelca Jakuba Pišeka poukazujúc na súčasnú tendenciu v intermédiách a naštudovanie komornej skladby významného autora Mortona Feldmana – Why patterns?, v ktorej demonštruje problematiku opakovania a metricko-rytmických riešení v tvorbe.

Hlavný partner: Fond na podporu umenia
Partneri: Nadácia Tatrabanky, Hudobný fond, SOZA, Konzervatórium v Bratislave

Hrajú:

Lenka Novosedlíková

Matej Sloboda

Eva hrušková

Študenti Konzervatória a VŠMU

Vstup voľný