Trvanie výstavy 7. 10. - 31. 10

LETNÉ SVETLO

Fotografický dokument programov Staromestského kultúrneho leta v Medickej záhrade

Najbližšie:

Pozri program na budúci mesiac.

Vážení a milí (staro)mešťania, sú veci, ktoré majú naozaj dlhú históriu. Jednou z nich je Leto. Definuje ho teplé počasie. A definuje ho aj wikipedia: „Leto je jedno z ročných období v miernom podnebnom pásme nasledujúce po jari a predchádzajúce jeseni.

 

Astronomicky začína letným slnovratom (okolo 21. júna na Severnej pologuli a 21. decembra na Južnej pologuli), a končí jesennou rovnodennosťou (okolo 13. septembra na Severnej pologuli a 13. marca na Južnej pologuli). V meteorológii sa podľa konvencie počíta ako celé mesiace jún, júl a august na severnej pologuli a december, január a február na južnej pologuli. Isteže naň môžeme nazerať astrologicky, meteorologicky alebo len logicky. Nazrime fotograficky. Cez objektív veci paradoxne naberajú na subjektívnosti. Je to podobný paradox ako fakt, že leto je na južnej pologuli v decembri. Filozofi a motivační rečníci by nám iste dali za pravdu, keby sme konštatovali: „Nie je podstatné kedy leto začína, na akej pologuli ho trávite, ani čo pre Vás znamená. Podstatné je, čo Vy znamenáte pre leto!“ Zaznamenali sme, čo ste znamenali. A, milí (staro)mešťania, v mene Leta vám chceme poďakovať, pretože znamenáte veľa.

Výstava je otvorená pondelok – piatok 9.00 – 19.00.