Stanica Záhreb

Ľudia zo Stanice Záhreb

Online výstava fotografií

Najbližšie:

Pozri program na budúci mesiac.

Kvet Nguyen vytvorila pre festival OLD´s COOL sériu fotografií oslavujúcich krásu času, ktorá sa zrkadlí v človeku. Zachytáva skupinu ľudí stretávajúcich sa ostatné dva roky v rámci medzigeneračného projektu Stanica Záhreb.

Občianske združenia Zrejme a TICHO a spol. v roku 2019 vytvorili sériu otvorených medzigeneračných stretnutí Stanice Záhreb. Súčasťou stretnutí sú ja workshopy story-tellingu s Martinou Jánošíkovou.

Kvet Nguyen (1995) je slovensko-vietnamská fotografka a vizuálna umelkyňa. Absolvovala štúdium fotografie na bakalárskom a magisterskom stupni štúdia na VŠVU. Jej bakalárska práca bola ocenená druhým miestom na Svetovom bienále študentskej fotografie v roku 2019 a v rovnakom roku bola táto práca vystavená v rámci festivalu fjúžn. V roku 2018 bola finalistkou SLOVAK PRESS PHOTO v kategórii Študenti a mladí do 26 rokov. Absolvovala študijné pobyty na anglickej Plymouth College of Art a prestížnej Royal Academy of Art v Holandsku. Jej práce boli vystavené v rámci Slovenska, ale aj v zahraničí. Kvet Nguyen sa aktívne venuje témam inakosti a identity nielen vo svojich umeleckých projektoch, ale snaží sa o tom otvorene rozprávať a otvárať diskusiu aj v rámci rozhovorov alebo iných platforiem.

 

Fotografie: Kvet Nguyen

Lokalita a scénografia: Natália Okaliová

Odev a styling: Veja Kocarik

Výstava mohla vzniknúť vďaka podpore Mestskej časti Staré mesto.

Aktivity kultúrneho centra z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia ako hlavný partner projektu.

Kultúrne centrum realizuje svoje aktivity vďaka finančnej podpore Nadácie mesta Bratislava a Bratislava Staré Mesto.