O ľudskej mysli, myslení a morálke s Egonom Gálom

Hosť prednášky a diskusie: Egon Gál

Najbližšie:

Pozri program na budúci mesiac.

Prednáška filozofa Egona Gála spojená s diskusiou.
Organizátorom je občianske združenie Rizóm a vydavateľstvo F.R. & G.

Téma prednášky: Ľudská myseľ v globalizovanom svete.

Egon Gál

Výraz kultúrne zaostávanie použil William Fielding Ogburn na charakterizovanie ťaživej situácie archaických spoločností vystavených vonkajšiemu tlaku modernizácie. Morálne zaostávanie je výraz, ktorým by sa mohol charakterizovať rastúci rozpor medzi vonkajšími podmienkami (materiálnymi, ekonomickými a politickými), ktorým sú ľudia v globalizovanom svete vystavení a vnútorným nastavením (morálnym a emocionálnym) ľudských myslí. Na jednej strane rastúca previazanosť rôznych kultúr a tradícii, na strane druhej klesajúca schopnosť adaptovať sa na nové podmienky. Dôsledkom je zhoršovanie kvality medziľudských vzťahov, znehodnocovanie sociálneho kapitálu, nedôvera, polarizácia spoločnosti a návrat kmeňových mentalít. Otázky, pred ktorými dnešné spoločnosti stoja: Narazilo ľudstvo na hranice svojich možností alebo má najlepšie dni ešte pred sebou? Ako nové technológie ovplyvnia odpoveď na túto otázku?

 

Novinky z vydavateľstva F.R. & G.

Egon Gál
O.z. Rizóm
Vydavateľstvo F.R. & G.