Premietania v Tichu

Solárne mamy

Dokumentárny film

Najbližšie:

Pozri program na budúci mesiac.

Rafea je matka štyroch detí, ktorá žije s manželom v ošarpanom stane v odľahlej jordánskej dedine. Obľúbenou manželovou činnosťou je polihovanie na koberci a Rafea je nútená starať sa o chod rozpadajúcej domácnosti, aj keď vždy chcela od života viac.

Keď sa naskytne možnosť, aby sa spoločne s ďalšími ženami z iných častí sveta mohla vydať na niekoľko mesiacov do Indie naučiť sa zostavovať a inštalovať solárne panely, je nadšená. Ale len do chvíle, než sa spýta na súhlas manžela – muž jej študijný pobyt nechce dovoliť. Snímka sleduje Rafeu a ďalšie ženy na inšpirujúcej, ale náročnej ceste k využitiu svojich schopností na viac než varenie, pranie a starostlivosť o deti. Zápasia pritom s predsudkami, tradíciami patriarchálnej spoločnosti, nepochopením okolia a závisťou, ale tiež s vnímaním vlastných rolí, vrátane úlohy matky, ktorá kvôli svojmu osobnému rozvoju musí na čas opustiť potomkov.

 

Film sa premieta v pôvodnom znení s českými titulkami.
Vstup na premietanie je voľný.

Rafea: Solar Mama
Jehane Noujaim, Mona Eldaief / USA, Dánsko, Veľká Británia / 2012 / 75 min.