Jano Svetlan Majerčík

Folkový koncert

Hrá: Jano Svetlan Majerčik

Najbližšie:

Pozri program na budúci mesiac.

Jano Svetlan Majerčík je rodofolkový pesničkár, ktorého tvorba sa uberá iným smerom, než na aký sú dnes priaznivci folku zvyknutí. V jeho piesňach sa tradičné spája s moderným, ľudové tóny sa preplietajú zvonivými zvukmi akustickej gitary. Mnohé jeho piesne priamo spracovávajú ľudové motívy alebo sa nimi voľne inšpirujú. Silnou stránkou jeho tvorby sú texty, ktoré poslucháča uvádzajú do krajín duchovna a mystiky.

Dávno som pochopil, že nie som svetlo a ani jeho zdroj .

Ale svetlo, pravda a poznanie tu je a na mnohých, tmavých miestach zasvietia, keď ich tam odrazím. Prostotou živej piesne hovorím a cítim sa vtedy ako úlomok zrkadla.

Jeho tvar a zloženie nepoznám,ale cítim, že to je ono.

Piesňodarmi odrážam svetlo na tmavé miesta v ľudských srdciach, a možno niečo v niektorých ľudoch zmením .

Taký je význam a podstata mojej dlhej cesty, cesty pesničkára.

S úctou a pokorou si o ňu prosím.

(Jano Svetlan Majerčík)

www.janomajercik.sk

Hrá: Jano Svetlan Majerčik