TICHO a spol.

Jednoducho ťažká línia

výstava žiakov umeleckej školy pod vedením Mgr. Zuzany Schmuckerovej

Najbližšie:

Pozri program na budúci mesiac.

Jednoducho ťažká línia je súborom výsledkov mladých výtvarníkov (6-16 ročných), ktorí sa postavili pred výzvu uchopiť líniu ako prostriedok na vyjadrenie seba samého. To bola tá ťažšia časť definície. Jednoduchšou je snaha zachytiť jedinou čiarou celý autoportrét. Skupina niekoľko desiatok žiakov tvorí pod vedením Zuzany Schmuckerovej.