Půljablkoň (ČR) a Trojka Zuzany Homolovej (SR)

Najbližšie:

Pozri program na budúci mesiac.

Dvojkoncert.

Na mohutnom kmeni alternatívneho stromu, nazvaného Jablkoň, vyrástla pred dvomi rokmi jej najkomornejšia a najakustickejšia vetva, nazvaná Půljablkoň. Komorné duo tvorí étericky krehká Marie Puttnerová (spev) a majestátny Michal Němec (spev, gitara) a ich piesne vychádzajúce z najlepších ˇjablkoňovských“ tradícií.

Hrajú:
Marie Puttnerová (spev)
Michal Němec (gitara, spev)
Zuzana Homolová (gitara, spev)
Miloš Železňák (gitara)