Tereza Grešková: Symbióza

výstava obrazov

Najbližšie:

Pozri program na budúci mesiac.

Cyklus siedmich malieb a siedmich kresieb Terezy Greškovej intuitívne zachytáva situácie, v ktorých dochádza k stretu hraníc medzi dvomi ľuďmi. Osobný priestor je výsostne individuálna záležitosť a jeho podoba sa mení nielen od osoby k osobe, ale aj v závislosti od konkrétnych okolností a iných osôb, ktoré vstupujú do interakcie. Obrazy z tohto cyklu boli vystavené aj v San Franciscu alebo aj Mexiku.

Slovo autorky: Každý z nás má rôzne vnímanie svojej osobného priestoru – osobnej hranice. Táto hranica môže predstavovať potrebu chrániť si vlastné súkromie, ale hranice existujú medzi nami aj fyzicky. Rozsah a pôsobenie našich osobných hraníc sa líši z osoby na osobu a dokonca sa mení v rámci jednej osoby zo situácie na situáciu v závislosti od prostredia a toho, kto je v našej bezprostrednej blízkosti. Vzhľadom na neurčitosti je veľmi ťažké si predstaviť hranicu toho druhého a vzhľadom na neustále zmeny v každom a okolo každého je k predídeniu nepríjemného napätia naším jediným spôsobom intuícia. Vo svojich maľbách sa zaoberám práve takýmito situáciami, ktoré sa odohrávajú medzi dvoma osobnosťami. Situáciami ktoré nemôžu byť zachytené ľudským okom ani fotografiou, dajú sa iba cítiť. Kompozície, ktoré vytváram, zobrazujú len toľko koľko je dôležité a relevantné k spätnému vykresleniu daného momentu.