Korene&Kosti

Meydl

Príbeh o strate domova, detstve a láske k milovaným.

Najbližšie hráme:

Pozri program na budúci mesiac.

Meydl je autorská inscenácia inšpirovaná udalosťami z obdobia okupovanej Varšavy, z dňa 12. mája 1943. Koncept vychádza zo skutočného príbehu dievčaťa zachráneného počas povstania vo varšavskom gete, ktoré by neprežilo bez statočnej pomoci susedy.

Meydl je lyrický, surrealistický príbeh o strate domova, detstve a láske k milovaným. Prostredníctvom prvkov bábkového a objektového divadla sa pokúšame v inscenácii ukázať problémy detí, ktoré sú kvôli ozbrojeným konfliktom vo svete zbavené domova. Meydl je obrazom sveta, v ktorom domov nie je chránený pevnými múrmi, strechou do ktorej neprší, krbom, ktorý zohrieva ale krehkými telami a láskou.
Stoja aj dnes na brehu hraníc nebezpečenstva nevinní, ktorý čakajú na záchranu?

„ …Raz, do výšin uletím,
Nespútaný putom tela,
Tu budem voľný v šír a diaľ
Voľna i zem moja celá…“

Hanuš Hachenburg 12.7. 1929 – 10.7. 1944

Korene&Kosti, je nezávislé divadelné zoskupenie, založené v roku 2021. V umeleckej tvorbe prepájame výrazové prostriedky bábkového a objektového divadla, živej hudby a audiovizuálneho umenia. Naším zámerom je hľadať nové inscenačné formy, postupovať pri tvorbe nekonvenčne a skúmať potenciál zvoleného príbehu, ako inšpiráciu pre našu performanciu.

 

Réžia a dramaturgia : Joanna Maria Gierdal,
Libreto a hudba: Joanna Maria Gierdal, Tara Ružbašanová, Barbora Šoganová,
Scénografia : kolektív,
Bábky, masky: Viktoria Csányiová
Grafika:Viktoria Csányiová,
Účinkujú: Barbora Šoganová, Tara Ružbašanová

Hlavný partner projektu a z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Projekt z verejných fondov podporil Bratislavský samosprávny kraj.

Projekt vznikol v spolupráci s Kultúrnym domom Dúbravka.

Priestoroví partneri: Záhrada – centrum nezávislej kultúry, Malý Berlín nezávislé kultúrne centrum.

Rezervácia lístkov: tichoaspol@gmail.com

Galéria