Mladé Vyšehrádske divadlo pozná svoju víťazku!

Do súťaže Mladé vyšehradské divadlo: Priestor slobody sa prihlásilo 14 textov, z ktorých 10 spĺňalo podmienky súťaže. Zo všetkých súťažných textov žiaden po formálnej stránke výrazne neprevyšoval nad ostatnými.

Porota ako víťaza vybrala text Letné svetlo o pol šiestej, ktorý napísala Katarína Varechová.

“Autorka vytvorila pomerne rozsiahlu hru, ktorá zachytáva rôzne obdobia života impresionistického maliara Jozefa Teodora Moussona. Jej hlavným prínosom je zoznámenie sa so zaujímavou umeleckou osobnosťou a reáliami prvej polovice dvadsiateho storočia na území Slovenska. V dobe, keď sa nevenuje dostatočná pozornosť umeniu a kultúre celkovo, je dobré, ak si aj týmto spôsobom pripomenieme ľudí, ktorí sú tvorcami umeleckého odkazu a patria do nášho kultúrneho dedičstva.

Text má jasne premyslené rozdelenie priestoru na dve časti. V prvej sa odohrávajú situácie vo väzení, zachytávajúce súčasnosť maliara a jeho manželky, druhá časť slúži na retrospektívne spomienky z minulosti oboch manželov. Autorka strieda poetické časti prehovorov Moussona s bežnými vyjadreniami manželov, do ktorých zasahujú nárečím charakterizované vedľajšie postavy. Jednotlivé výstupy a ich zmeny na seba organicky nadväzujú, plynú k pointe, nesnažia sa vyčerpávajúco informovať o faktoch zo života maliara. Retrospektíva ale nakoniec textu viac škodí ako pomáha. Neprináša totiž žiadne prekvapenia ani zvraty. Výsledkom je teda konverzačné dielo s absentujúcim dramatickým potenciálom.”

Srdečne Vás všetkých pozývame na inscenovanie čítanie víťazného textu, ktoré sa uskutoční 21. apríla o 19.00 v TICHO a spol.. Vstup voľný!

Projekt je financovaný vládami Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska z prostriedkov Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním MVF je propagovať nápady na udržateľnú regionálnu spoluprácu v strednej Európe.


Národný inštitút Ossolińských a Múzeum Pána Tadeáša spolu s partnerskými inštitúciami Stranou, z.s. (Česká republika) a TICHO a spol. (Slovenská republika) Vás pozývajú zúčastniť sa súťaže o debut v dramatickej tvorbe, ktorej hlavné heslo je „Priestor slobody”. 

Projekt „Mladé vyšehradské divadlo: Priestor slobody“, realizovaný v Múzeu Pána Tadeáša, pozostáva z troch otvorených súťaží pre debutujúcich dramatikov, do ktorých sa odoslaním prihlášky môžu prihlásiť poľskí, českí a slovenskí umelci. Porotcovia v každej krajine vyberú jedného víťaza. Tri najlepšie texty (poľský, český a slovenský) budú prezentované formou inscenovaných čítaní, nahraté a preložené do dvoch ostatných jazykov a angličtiny, následne budú zverejnené na webovej stránke, kde si ich bude môcť pozrieť široká
verejnosť. Čítania budú sprevádzané rozhovormi s umelcami.

Na jeseň 2023 sa vo Vroclave uskutoční finále súťaže, kde bude naživo prečítaná poľská dráma a pustené nahrávky čítania víťazných textov z Česka a zo Slovenska.

Cena v súťaži, okrem sprístupnenia textu vo forme inscenovaného čítania, ktorý bude nahraný a preložený do zvyšných jazykov, je 1000 EUR. Víťaz bude zároveň pozvaný do finále súťaže, ktoré sa uskutoční na jeseň 2023.

Víťazov súťaže v jednotlivých krajinách vyberie špeciálna porota pozostávajúca z významných predstaviteľov dramatickej tvorby danej krajiny. V slovenskej edícii súťaže prijali pozvanie do poroty Peter Galdík, Renata Jurčová a Matej Moško. V poľskej verzii súťaže budú posielané práce posudzovať Weronika Murek, Artur Pałyga a Marzena Sadocha a v českej verzii Lenka Kuhar Daňhelová, Josef Mlejnek a Lucie Trmíková.

Prihlášky do súťaže je možné posielať od 1. októbra 2022 do 28. februára 2023.

Podmienky súťaže:

Pravidlá súťaže pre debutujúcich dramatikov Priestor slobody

Viac informácií a podrobné pravidlá súťaže nájdete na stránke organizátora, Múzeum Pána Tadeáša, a na stránkach slovenskej partnerskej inštitúcie TICHO a spol.

Projekt je financovaný vládami Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska z prostriedkov Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním MVF je propagovať nápady na udržateľnú regionálnu spoluprácu v strednej Európe.