Matej Haas

skladateľ / hudobný dramaturg

Tvorba v TICHU a spol.:

– autor hudby k inscenácii Déjà vu, 2012